مشاوره سیستم ایزو 17020 جهت شرکتهای بازرسی کننده به صورت کاملا تخصصی با روزمه بیش از 50 شرکت فعال در کشور در سطوح زیر صورت خواهد گرفت :

مشاوره جهت شرکت های فعال بازرسی :

بروز رسانی ایزو 17020

رفع عدم انطباق های مشاهده شده در انواع ممیزی (داخلی ، سوم شخص که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام میگردد)

آماده سازی جهت ممیزی

انجام ممیزی دوره ای شرکت

مشاوره جهت شرکتهای فاقد فعالیت :

شرکتها می بایست قبل از اقدام به درخواست تایید صلاحیت ازمرکزملی تایید صلاحیت ایران نسبت به پیاده سازی و اجرای این استاندارد اقدامات لازمه را به انجام رسانیده باشند ، این اقدامات به شرح زیر می باشند که توسط تیم ما به صورت تضمینی صورت می پذیرند :

پیاده سازی و اجرای استاندارد و ایجاد مدارک مطابق با الزامات استاندارد 17020

آموزش و پرورش یکی از پرسنل جهت پست مدیر تضمین کیفیت

آموزش و پرورش یکی از پرسنل جهت پست مدیر فنی (در صورت درخواست)

آموزش بازرسان(در صورت درخواست)

آموزش گام به گام نحوه پیاده سازی و نگه داری سیستم ایزو 17020

پیاده سازی الزامات و آماده سازی سوابق مربوطه جهت ارائه در ممیزی ها (ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ...)

آماده سازی شرکت جهت حضور در ممیزی نهایی

 

تذکر : تیم ما موفق به پیاده سازی ایزو 17020 در بیش از 50 شرکت در کشور گردیده است (رزومه ما موجود است)

 

خدمات این گروه عبارتند از :

 پیاده سازی و اجرا سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو)

به روز رسانی انواع سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

انجام ممیزی های دوره ای جهت سیستمهای مدیریت کیفیت(ایزو)

 تامین مستندات مورد نیاز سازمانها

ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت