نمونه مستندات خدمات پس از فروش موتور سیکلت

نوشته شده توسط Super User در . ارسال شده در مشاور ایزو ISO

نمونه مستندات خدمات پس از فروش موتور سیکلت

با توجه به نیاز تولیدکنندگان موتور سیکلت در رابطه با خدمات پس از فروش و همچنین امتیازات موجود در این راه بر آن شدیم تا با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت ، معدن و تجارت در رابطه با

شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت موتور سیکلت و با توجه به تجربیات گروه مدیریت اکسین در آموزش و مشاوره سیستم های مربوط به موتور سیکلت نسبت به تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نماییم و پس از بررسی های صورت گرفته و همکاری با کارشناسان مورد اعتماد در این رابطه موفق به تهیه مدارک مربوطه شدیم

لذا کلیه تولیدکنندگان موتور سیکلت و میتوانند جهت پیاده سازی سیستم خدمات پس از فروش موتور سیکلت و استفاده از مدارک یا دریافت خدمات مشاوره با ما تماس بگیرند