فروش نمونه مستندات تایید شده انواع استانداردها به شرح زیر :

تمامی مستندات در فایل های قابل ویرایش (word) ارائه می گردند--تمامی مستندات به روز و آخرین ویرایش می باشند

نمونه مستندات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 17020 ویرایش سال 2012 (1392)   (iso 17020:2012) 

قیمت پکیج نمونه مستندات : 700/000 هزار تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی

1-پکیج نمونه مستندات بازرسی آسانسور

قیمت پکیج نمونه مستندات ویرایش سال 81: 1/500/000تومان

2-پکیج نمونه مستندات بازرسی آسانسور ویرایش سال 93 : 2/500/000تومان

پکیج کامل میتندات بازرسی آسانسور 4/000/000 تومان

فایل های موجود در پکیج کامل بازرسی آسانسور:

دستورالعملهای بازرسی آسانسور بر مینای استاندارد 6303-1 (ویرایش سال 81 و ویرایش سال 93) ، دستورالعمل بازرسی ادواری ، دستورالعمل ایمنی ، چک لیست بازرسی ، چک لیست بازرسی ادواری + تمامی فرمهای مورد نیاز بازرسی آسانسور

 ...................................................................................................

  پکیج نمونه مستندات بازرسی جرثقیل

قیمت پکیج نمونه مستندات : 700/000تومان

...................................................................................................

  پکیج نمونه مستندات بازرسی لیفتراک

قیمت پکیج نمونه مستندات : 400/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی کالا(واردات ، صادرات - سورویانس-)

قیمت : 700/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب

قیمت پکیج نمونه مستندات : 700/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی انرژی --معیار مصرف انرژی--

قیمت پکیج کامل (شامل بیش از 28 اسکوپ بازرسی) : نمونه مستندات : 6/000/000تومان

قیمت هر زمینه کاری(هر اسکوپ) 500/000 تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی زمین های بازی 19 اسکوپ

قیمت هر اسکوپ 300/000

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی شهرهای بازی(-3-4-8987و 3-8987 و 2-8987 و 1-8987) قیمت 2000/000

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی موتور سیکلت

قیمت پکیج نمونه مستندات : 600/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی خودرو

قیمت پکیج نمونه مستندات : 900/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی مخازن

قیمت پکیج نمونه مستندات : 700/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی جایگاههای سوخت و CNG

قیمت پکیج نمونه مستندات : 700/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی کشتی و دریایی

قیمت پکیج نمونه مستندات : 400/000تومان

...................................................................................................

پکیج نمونه مستندات بازرسی رنگ و پوشش و سند بلاست

قیمت پکیج نمونه مستندات : 300/000تومان